De EU streeft ernaar de uitstoot van broeikasgassen tegen 2040 met 90 procent te verminderen het klimaat

De Europese Commissie heeft een nieuwe klimaatdoelstelling voor 2040 aangekondigd. Dit ‘tussendoel’ zal de weg vrijmaken voor een klimaatneutrale EU in 2050.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *