Familiedrama: Gewonde undercoveragent nooit onderzocht door politie, nabestaanden dienen zaak in

Bloemen op de plek in Dordrecht waar het familiedrama plaatsvond.  Foto door Marco de Swart/ANP

Bloemen op de plek in Dordrecht waar het familiedrama plaatsvond.Foto door Marco de Swart/ANP

“Vier politieagenten kwamen om”, zegt advocaat Ruth Jaeger, die woensdag de grootmoeders van de slachtoffers vertegenwoordigde in de zaak voor de rechtbank. ‘In elke normale organisatie onderzoek je waarom dit is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is. Natuurlijk, maar één schot, dat is duidelijk. Maar er is geen onderzoek gedaan naar de rol van de politie. Het ontbreekt aan de wil daartoe. De regering ontwijkt elke verantwoordelijkheid.’

De politie wist dat het slecht ging met de undercoveragent, maar stond hem toch toe zijn dienstwapen mee naar huis te nemen. De Rijksrecherche kreeg daarom uitdrukkelijk de opdracht te onderzoeken of de politieagent als werkgever optrad. Een dergelijk onderzoek zou antwoord kunnen geven op de vraag of de politie gedeeltelijk verantwoordelijk kan zijn voor de dood van de vier slachtoffers: de agent, zijn vrouw en hun kind.

De Rijksrecherche heeft het onderzoek echter toevertrouwd aan de Inspectie Justitie en Veiligheid. De inspecteur weigerde dit vervolgens, omdat het niet tot zijn ‘primaire werkproces’ behoorde. Daarna heeft niemand meer naar het onderzoek gekeken: het is nooit uitgevoerd.

Over door de auteurs
Maud Effting is onderzoeksjournalist D. Voxkrant en schreef onder meer over grensoverschrijdend gedrag De wereld Draait Door binnen NOS Sport. Ook volgt hij alle ontwikkelingen rondom het vrijwillig levenseinde, euthanasie, zelfmoord en Mane X. Hij won voor zijn werk de De Tegel Journalistiek Prijs en werd in 2017 genomineerd voor Journalist van het Jaar. Mark Miseras is een verslaggever D. Voxkrant en volgt vooral de ontwikkeling van het onderwijs. Daarvoor was hij lange tijd sportjournalist.

See also  Ministeriële agenda’s worden slecht bijgehouden, lobbyovereenkomsten zijn niet transparant

Undercoveragent Wendell Cardoz (35) liep in 2019 ‘s avonds het politiebureau Dordrecht binnen, uitgekleed en met badslippers aan. Hoewel bij de politie bekend was dat hij leed aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en was overgedragen, kon hij buiten diensttijden met zijn kaart zonder problemen zijn wapen uit de kluis halen. Een verbaasde collega die hem zag lopen, vermoedde dat het om een ​​politieagent ging, maar sloeg geen alarm. Eenmaal thuis schoot de undercoveragent zijn vrouw en twee dochters van 8 en 12 jaar oud neer, en daarna zichzelf. Zijn collega’s vonden hem bloedend.

Laatste lijst met problemen

Volgens advocaat Jager ontmoette de undercoveragent ‘een waslijst aan suïcidale en moorddadige risicofactoren’. Volgens een collega raakte hij getraumatiseerd nadat hij op de spoedeisende hulp een groot aantal zware reanimaties had ondergaan. Hij werd vervolgens behandeld voor PTSS, maar had nog restklachten. Hij krijgt huwelijksproblemen, financiële problemen en botsingen met zijn politiechef. Vlak voor de moord werd hij opnieuw doorverwezen voor therapie. Vervolgens mocht hij zijn dienstwapen mee naar huis nemen.

Sinds de tragedie probeert nabestaande Margarita Gresman duidelijkheid te krijgen over hoe de politie haar schoonzoon begeleidde. Hij diende een klacht in tegen de staat, maar deze werd afgewezen omdat de regering zei ‘niet aansprakelijk’ te zijn. Volgens een in deze krant ingeziene brief heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid Gresman toegezegd een algemeen onderzoek te zullen doen naar de wijze waarop de politie anno 2020 met PTSS omgaat. Maar de inspecteur schreef hem onlangs dat hij deze belofte niet kon waarmaken: hij zag voor zichzelf geen ‘rol’ meer in de zaak.

zijn herstel D. Voxkrant De Rijksrecherche en de Inspectie wijzen naar elkaar. De Rijksrecherche beweert dat de inspecteur onderzoek heeft gedaan naar de rol van de politie. De inspecteur zegt daarentegen dat dit niet klopt en dat het onder de politie valt.

‘belachelijk’

Uittredend voorzitter van de politievakbond Jan Struys reageerde boos. Op aandringen van de vakbond voerde de commissie van Brower onlangs twee onderzoeken uit naar zelfmoorden onder agenten en kwam tot de conclusie dat de politie geen advies gaf: agenten werden aan hun lot overgelaten. ‘Hieruit blijkt dat onderzoek naar de rol van de werkgever belangrijk is’, zegt Struiz. ‘Het is belangrijk voor het vinden van de waarheid, voor het vermogen om te leren en om verantwoording af te leggen aan familieleden. Dit voorval roept veel vragen op. Het is gek dat daar nog geen onderzoek naar is gedaan.’

Ongeveer de helft van alle politieagenten die zelfmoord plegen, gebruikt hun eigen wapens. Sinds 2014 dringt het Arc Trauma Center er bij politici op aan om uniforme regels te creëren voor het in beslag nemen van dienstwapens van politieagenten…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *