Het gestaag terugschroeven van de belastingvoordelen voor expats is slecht voor Nederland

ASML-topman Peter Weinink (links) en zijn rechterhand, financieel directeur Roger Dassen, tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers 2020.  FotoReuters

ASML-topman Peter Weinink (links) en zijn rechterhand, financieel directeur Roger Dassen, tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers 2020.FotoReuters

Eind oktober nam de Kamermeerderheid met amendementen een voorstel aan om de gunstige belastingregeling voor hoogopgeleide kenniswerkers uit het buitenland geleidelijk af te bouwen. Kenniswerkers buiten de eurozone hoeven nu over 30 procent van hun inkomen geen belasting te betalen. De Kamer wil deze uitkering na twintig maanden terugbrengen naar 20 procent en na twintig maanden weer naar 10 procent

De huidige bijzondere regeling voor expats heeft tot doel Nederland aantrekkelijker te maken voor toptalent uit het buitenland. Volgens grote bedrijven als ASML, Booking en Philips levert de belastingregeling een belangrijk concurrentievoordeel op voor internationale bedrijven in Nederland die behoefte hebben aan hoogopgeleide kenniswerkers uit het buitenland.

“Als je kijkt naar talent in Nederland, het aantal mensen dat afstudeert aan een universitaire technische opleiding, hbo of mbo, dan is dat net niet genoeg om alle vacatures te vervullen”, zegt Roger Dassen, financieel directeur van ASML in Veldhoven. Een fabrikant gebaseerd op hightech machines waarmee chipmakers computerchips kunnen maken.

‘Beter resultaat’ bij kennismigranten

39 procent van de ASML-werknemers komt uit het buitenland. Er is ook een kwalitatief argument voor fiscale ontheemdingsregelingen, zegt Dassen. ‘Wij hebben het gevoel dat we betere resultaten behalen met onze medewerkers van over de hele wereld die hier in Nederland samenwerken.’

ASML, Booking en Phillips begrijpen dat er overwegingen zijn om de immigratie naar Nederland te beperken. En ze staan ​​erop dat ze een nieuw belastingregime zullen accepteren. Maar ze blijven bezorgd dat de voorgestelde bezuinigingen op de expatbelastingregeling de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven zullen aantasten.

See also  Google betaalt Apple 36 procent van de advertentie-inkomsten om Safari de standaardzoekmachine te maken

De gunstige belastingregeling voor hoogopgeleide expats is er mede op gericht om hoogopgeleide expats te stimuleren voor Nederland te kiezen, herinnert Sylvia van Ess, president van Philips Nederland zich. Zijn bedrijf heeft negenhonderd geschoolde werknemers in dienst die profiteren van de huidige belastingvoordelen.

“Ons belangrijkste verzoek aan de regering is om de bestaande 30 procent-regeling te handhaven”, zegt Matt Moore, vice-president talent bij Booking.com. ‘Dit systeem is belangrijk voor het aantrekken van toptalent uit het buitenland.’

Omtzigt en zijn nieuwe team

Oprichter van het New Social Contract (NSC) en partijleider parlementslid Peter Omjit nam het initiatief om de expatregeling te vereenvoudigen. De NSC wil de immigratie naar Nederland beperken.

Omtzigt gelooft dat expats dankzij hun belastingvoordelen een betere kans hebben om op een woning te bieden in een krappe woningmarkt. De nieuwe partij van Omtzigt zal volgende woensdag waarschijnlijk als beste uit de bus komen bij de parlementsverkiezingen.

“Je vraagt ​​mensen om hun huis te verlaten en hier in Nederland een nieuw leven op te bouwen, tja, dat kost geld”, zegt Dassen. ‘Als we de 30 procent-regel blijven versoepelen, denk ik dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor kenniswerkers van buiten de EU.’

Hoge kosten van levensonderhoud

Belastingvoordelen voor expats zijn ooit in het leven geroepen ter compensatie van de hoge kosten waarmee kennismigranten worden geconfronteerd als zij naar Nederland verhuizen, zoals: hoge kosten van levensonderhoud, hoge kosten voor medische keuringen en behandelingen, kosten voor taaltrainingen en dubbele huisvestingskosten.

ASML draagt ​​zelf de directe exploitatiekosten van kennismigranten naar Nederland. Hun overige kosten kunnen simpelweg niet door het bedrijf worden gecompenseerd, zegt Dassen: ‘We kunnen ze hierdoor niet zomaar hoger betalen, dat zou oneerlijk zijn tegenover onze andere medewerkers die hetzelfde werk doen.’

Hij vermoedt dat ook de Nederlandse overheid er belang bij heeft dat onze innovatiesector aantrekkelijk blijft voor buitenlands talent. ‘Ook andere landen hebben zulke gunstige regelingen voor kennismigranten.’

‘Mythe’ roept negatieve gevoelens op

Volgens Dassen is het idee dat buitenlandse studenten en kenniswerkers maar voor korte tijd naar Nederland komen een mythe die hij wil ontkrachten: ‘Dit beeld roept een negatief gevoel op en is niet gebaseerd op de werkelijkheid.’

Volgens hem vindt ruim 60 procent van de internationale studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven een baan binnen ‘Brainport’, dat samenwerkt…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *