Het Nederlandse verbod op ritueel slachten is, ook na de uitspraak van het Europese Hof, niet gegarandeerd huiselijk

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde onlangs dat de Vlaamse en Waalse regering formeel een verbod op moorden kunnen invoeren. De uitspraak geldt ook voor Nederland, maar het daadwerkelijke verbod is nog lang geen uitgemaakte zaak, vertellen deskundigen en belanghebbenden aan NU.nl.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *