Hoe het Cobra Museum in Amstelveen langzaam verdorde, en nee, dat lag niet aan slecht management

Cobra Museum in Amstelveen Afbeelding Pauline Nix

Cobramuseum in AmstelveenBeeld Palin niets

Drie maanden geleden leek het Cobra Museum in Amstelveen verwoest. Het instituut, dat al sinds 1900 kunst tentoonstelt, kampte dit jaar met een groot tekort – niet de eerste keer in zijn 28-jarige geschiedenis. Redenen: Aanzienlijk hoge kosten en aanzienlijk lage bezoekersaantallen.

Burgemeester en wethouders van Amstelveen, bestaande uit de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en Goed voor Amstelveen, trokken de handen uit het museum terug, waardoor een faillissement onvermijdelijk leek. Dankzij een weldoener die zich plotseling aandiende, de zakenman Marius Twain, kwam er nog net op tijd een gesprek op gang met cultuurwethouder Herbert Rutt (VVD). Dit resulteerde in een nieuwe kans; Het museum mocht nadenken over de wijze waarop zwarte schilderijen opnieuw kunnen worden ingeschreven in de nieuwe subsidieperiode 2024 tot en met 2027.

Het merendeel van de gemeenteraad wil dat Cobra meer gaat betekenen voor de inwoners van Amstelveen. In haar nieuwe ‘masterplan’ stelt zij nu voor om van de begane grond van het museum ‘huiskamer en broedplaats voor de stad’ te maken. Voorwaarde is dat de entree van het museumgebouw wordt aangepast om het uitnodigender te maken. Voor deze renovatie vraagt ​​het museum een ​​lening van 2 miljoen euro aan bij de gemeente Amstelveen. Hij moet de huur en andere schulden van het industriële establishment, voor een totaalbedrag van 340 duizend euro, kwijtschelden.

Michel Creuzot Werkt sinds 1994 D. Voxkrant. Hij is nu verslaggever bij de Arts Editorial Office en schrijft uitgebreid over fotografie.

Het Cobra Museum presenteert zijn ideeën op 15 november aan de gemeenteraad. Volgende week neemt de gemeente hierover een standpunt in. Op 29 november stemt de gemeenteraad en geeft het museum een ​​duim omhoog of omlaag.

See also  Waarom we AI-gezichten als 'echter' zien dan menselijke gezichten

null Afbeelding Pauline Niets

Beeld Palin niets

twee meisjes

Het ziet er donker uit. In een eerste reactie zei de raad dat het masterplan nogal ‘kort’ was en eerder een ‘accentverschuiving dan de volledige herziening die nodig was’. Het roept ook vragen op over de meerjarenbegroting. ‘Wij zijn van mening dat het financiële risico vooral bij de gemeente ligt.’

Het museum heeft een bijzondere relatie met de gemeente. Het heeft er iets mee te maken, zo blijkt uit onderzoek D. VoxkrantGeschiedenis van het Cobra Museum en veranderingen in 2007, toen het museum niet meer aan de financiële verplichtingen van de gemeente kon voldoen.

Cobra werd in 1995 opgericht als particulier museum. Niettemin kreeg het genereuze steun van het stadsbestuur. Hierin was een bruidsschat van 10,5 miljoen euro opgenomen. Blijkbaar wilde de gemeente de industriële vestiging binnen de stadsgrenzen houden.

Deze constructie was vrij uitzonderlijk. De meeste gemeenten subsidiëren hun stadsmusea. Dit zet ieder jaar de eigen begroting onder druk. Maar vanwege de belasting heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen besloten dit niet te doen. In ruil daarvoor schonk de gemeente 9,1 miljoen euro voor museumbeheer en 1,4 miljoen euro voor kunstaankopen.

Renteopbrengst

Het Cobra Museum heeft de eerste schenking voor een vaste termijn van 25 jaar uitgeleend aan Bank Nederlandse Gemeten, waarover zij 7,35 procent rente ontvangt. Zij schonk een tweede gift aan de gemeente Amstelveen à 7 procent. Als gevolg hiervan ontving het jaarlijks 757 duizend euro. Wanneer de rente later daalt (en zelfs negatief wordt), blijkt een vaste rente een uitstekende beslissing. Door de jaren heen heeft het museum tienduizenden euro’s aan rente-inkomsten ontvangen die besteed kunnen worden aan exploitatie en kunstaankopen.

Het museum lijdt sinds 2003 verlies. Een paar jaar later kon het de hypotheek niet betalen aan de gemeente die het zelf zou hebben toegestaan ​​om gebouwen te bouwen. Dit leidde in 2007 tot een onderzoek naar de correlaties. De gemeente kocht het museumgebouw voor het hypotheekbedrag en ging een lening aan van 9,1 miljoen en 1,4 miljoen. Cobra werd geen gemeentelijk museum, maar dat maakte niet zoveel uit.

De kleinste lening werd direct afgesloten, waardoor de gemeente 1,4 miljoen kon innen. In ruil daarvoor verstrekt hij sinds 2008 een reguliere subsidie ​​van 100.000 euro per jaar voor kunstaankopen. Maar vier jaar later schrapte de raad de bijdrage tijdens een bezuinigingsronde.

bruidsschat

De andere lening, 9,1 miljoen, stond tot medio 2020 bij Bank Nederlandse Gemeten. Hierdoor kreeg de gemeente nog eens dertien jaar een winstgevend belang van 7,35 procent. Hij gaf…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *