Te veel kleding in rijke landen, te veel milieuschade in arme landen uit andere media

Achtergelaten kleding zorgt voor werkgelegenheid in derdewereldlanden, maar is ook schadelijk voor het milieu. De opkomst van Zeer snelle mode Kunstmatige stoffen verergeren deze schade.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *